Mrazivý rock skupiny ZIMA v klubu Prosek 18.4.2007

Jako host vystoupili Vivien Shadow...

IMG_7636.JPG IMG_7640.JPG IMG_7641.JPG IMG_7642.JPG
IMG_7649.JPG IMG_7657.JPG IMG_7660.JPG IMG_7663.JPG
IMG_7672.JPG IMG_7673.JPG IMG_7674.JPG IMG_7683.JPG
IMG_7684.JPG IMG_7686.JPG IMG_7688.JPG IMG_7689.JPG
IMG_7691.JPG IMG_7693.jpg IMG_7694.JPG IMG_7700.JPG
IMG_7704.JPG IMG_7708.JPG IMG_7709.JPG IMG_7715.jpg
IMG_7723.JPG IMG_7729.JPG IMG_7735.JPG IMG_7736.JPG
IMG_7738.JPG IMG_7739.JPG IMG_7741.JPG IMG_7742.JPG
IMG_7744.JPG IMG_7747.JPG IMG_7752.JPG IMG_7757.JPG
IMG_7759.JPG IMG_7761.JPG IMG_7770.JPG IMG_7771.JPG
IMG_7775.JPG IMG_7778.JPG IMG_7781.JPG IMG_7788.JPG
IMG_7795.JPG IMG_7800.JPG IMG_7807.JPG IMG_7809.JPG
IMG_7817.JPG IMG_7822.JPG IMG_7827.JPG IMG_7832.JPG